კატალოგი
გაყიდვები
ანგარიშსწორება
საქონელი
ავტობუსები
მანქანები
მისაბმელები
ნაწილები
სატვირთო მანქანები
სპეცტექნიკა
სხვადასხვა
* ტრაქტორები
    ტრაქტორები
    ტრაქტორები
    ტრაქტორები
    ტრაქტორები

ტრაქტორები კატალოგი : ტრაქტორები :

ტრაქტორები (0)
ტრაქტორები (0)
ტრაქტორები (0)
ტრაქტორები (0)

DIGGER
დაწვრილებით >
DIGGER
ძველი ფასი: $ 18500
ღირებულება: $ 18300
ეკონომია: $ 200 (2%)

FERMES-960/2000
დაწვრილებით >
FERMES-960/2000
ძველი ფასი: $ 35000
ღირებულება: $ 34300
ეკონომია: $ 700 (2%)

Sitemaster დაწვრილებით >
Sitemaster
ძველი ფასი: $ 30000
ღირებულება: $ 29400
ეკონომია: $ 600 (2%)

  შეკვეთა


შეკვეთის გაფორმება

ენა


 
 
კატალოგი  |   გაყიდვები   |   ანგარიშსწორება  |   შეკვეთა © 2010 G.R.Admiral Ltd.